Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Estudis Anglesos

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101250 INTRODUCCIÓ A LA LINGÜÍSTICA T 6
101252 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES T 6
101257 HISTORICAL OVERVIEW OF LITERATURE IN ENGLISH T 6
101258 INTRODUCTION TO ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES T 6
101541 LLENGUA CATALANA T 6
101591 LLENGUA FRANCESA I T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101251 ANALYSING ENGLISH TEXTS T 6
101253 GENERAL ENGLISH I T 6
101259 EINES INFORMÀTIQUES I APLICACIONS LINGÜÍSTIQUES T 6
101264 ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY B 6
101279 DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH O 6
101592 LLENGUA FRANCESA II T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101254 GENERAL ENGLISH II T 6
101256 INTRODUCTION TO LITERARY STUDIES T 6
101265 GRAMMAR AND MEANING IN ENGLISH B 6
101273 HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM B 6
101278 DEVELOPING ORAL SKILLS IN ENGLISH O 6
101292 AUTOBIOGRAPHY IN ENGLISH O 6
101540 LLENGUA CASTELLANA T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101255 GENERAL ENGLISH III T 6
101260 TOOLS FOR RESEARCH IN ENGLISH STUDIES T 6
101267 ENGLISH APPLIED LINGUISTICS B 6
101565 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA (CASTELLÀ) B 6
101593 LLENGUA FRANCESA III B 6
101953 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ T 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101085 FONAMENTS I RECURSOS PER A LA TRADUCCIÓ T 6
101261 ACADEMIC AND CREATIVE WRITING B 6
101271 DRAMA IN ENGLISH B 6
101282 ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE O 6
101291 LITERARY AESTHETICS O 6
101558 MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA I COMUNICACIÓ INTERCULTURAL B 6
101560 LLENGUA I SOCIETAT B 6
101587 LLENGUA FRANCESA IV O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101266 ENGLISH LANGUAGE IN CONTEXT B 6
101268 THE SHORT STORY IN ENGLISH B 6
101283 LANGUAGES IN CONTRAST AND IN CONTACT O 6
101285 TRANSLATION (ENGLISH) O 6
101551 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA I (FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ) B 6
101566 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA (CATALÀ) B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101263 HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE B 6
101284 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS O 6
101293 LITERATURE AND ENTERTAINMENT MANAGEMENT WORKSHOP O 6
101296 POPULAR CULTURE IN ENGLISH AND THE CONTEMPORARY WORLD O 6
101554 TRADUCCIÓ DE TEXTOS CIENTÍFICO-TÈCNICS (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ) B 6
101555 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA INVERSA I (CATALÀ/CASTELLÀ > ANGLÈS/FRANCÈS) B 6
101557 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LLENGÜES B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101262 ADVANCED ENGLISH: SPEAKING AND WRITING B 6
101270 POETRY IN ENGLISH B 6
101274 HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED STATES B 6
101287 WORKSHOP IN ADVANCED WRITTEN SKILLS IN ENGLISH O 6
101289 LITERATURE AND CINEMA IN ENGLISH O 6
101290 COMPARATIVE LITERATURE IN ENGLISH O 6
101294 THEATRE WORKSHOPS IN ENGLISH O 6
101295 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LITERATURE AND CULTURE O 6
101564 CULTURA I COMUNICACIÓ DELS PAÏSOS DE PARLA FRANCESA B 6
101570 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA II (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ) O 6
CINQUÈ CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101269 THE NOVEL IN ENGLISH B 6
101272 CRITICAL THEORY AND ENGLISH LITERATURE B 6
101275 CULTURE AND SOCIETY OF ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES B 6
101552 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (ANGLÈS > CATALÀ/CASTELLÀ) B 6
101553 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ) B 6
101560 LLENGUA I SOCIETAT B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101556 LA TRADUCCIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (ANGLÈS/FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ) B 6
101568 PRÀCTIQUES EN EMPRESES O INSTITUCIONS B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101297 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
101569 TREBALL DE FI DE GRAU B 6