Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Estudis Anglesos

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble Titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Estudis Anglesos
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 360
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Llengües Aplicades i Traducció per la Universitat de Lleida i Graduat o Graduada en Estudis Anglesos per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

 

El Grau en Llengües Aplicades i Traducció s’ofereix com una doble titulació, per la qual cosa l'estudiantat ha de cursar un total de 360 crèdits, seguint l'esquema següent:

- 120 crèdits del Grau en Llengües Aplicades i Traducció
- 120 crèdits del segon grau que l'estudiant tria per fer la doble titulació (pot escollir entre: Estudis Anglesos, Filologia Hispànica, Filologia Catalana i Estudis Occitans)
- 120 crèdits compartits entre les dues titulacions

Pla d'estudis de la doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Estudis Anglesos

Prerrequisits: La Doble Titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Estudis Anglesos no té prerrequisits

 

Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplicades i Traducció

 

Quadre de distribució dels crèdits
Matèries Nombre de crèdits

Bàsiques

102

Obligatòries

168

Optatives que es cursen com a obligatòries

 

36

Optatives

36

Pràctiques externes

6

Treball de fi de grau

12

TOTAL

360

 

Curs 2023-24